Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta w Radymnie
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Strona główna  / Obwieszczenia/Ogłoszenia
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Obwieszczenia/Ogłoszenia Obwieszczenia/Ogłoszenia
Zapraszenie do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na „Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad inwestycją obejmującą rozbiórkę budynku amfiteatru przy ul. Lwowskiej 16 w Radymnie oraz przebudowę budynku Miejskiego Ośrod

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Burmistrz Miasta Radymna, ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno zaprasza do składania ofertna wykonanie usługi polegającej na „Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad inwestycją obejmującą rozbiórkę budynku amfiteatru przy ul. Lwowskiej 16 w Radymnie oraz przebudowę budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Radymnie wraz dostawą i montażem wyposażenia”.

Postępowanie prowadzone zgodnie z wytycznymi IZ RPO WP w sprawie udzielania zamówień

I.    Zamawiający:

Miasto Radymno, zwane w dalszej części „Zamawiającym” z siedzibą w Radymnie, przy ul. Lwowskiej 20, Regon 650900559, NIP 792-20-32-905.

godziny pracy:            poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7:15-15:15

                              wtorek 8:00-16:00

adres strony internetowej Miasta Radymna: www.radymno.pl

BIP UM Radymna http://www.radymno.biuletyn.net/

II.   Nazwa zamówienia: „Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad inwestycją obejmującą rozbiórkę budynku amfiteatru przy ul. Lwowskiej 16 w Radymnie oraz przebudowę budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Radymnie wraz dostawą i montażem wyposażenia”.

Podstawa prawna udzielenia zamówienia:

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych ( Tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego

3. Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia została ustalona poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

 

III. Rodzaj zamówienia: usługi

 

IV. Kod CPV dla przedmiotowego zamówienia:

 71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego,

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi,

71630000-3 Usługi kontroli i nadzoru technicznego..

 

 V.  Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje „Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad inwestycją obejmującą rozbiórkę budynku amfiteatru przy ul. Lwowskiej 16 w Radymnie oraz przebudowę budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Radymnie wraz dostawą i montażem wyposażenia” w branżach: konstrukcyjno - budowlanej, sanitarnej oraz elektrycznej.

W ramach niniejszego zamówienia przewidziane jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadające uprawnienia:

a)     w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,

b)     w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

c)     w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

 

VI.    Kryterium i sposób oceny ofert:

 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą:

Oferty cenowe złożone w wyznaczonym terminie zostaną poddane ocenie wg kryterium:

Cena oferty brutto - 100%

VII.    Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Ofertę należy przesłać lub dostarczyć do Zamawiającego na adres: Miasto Radymno, ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno (sekretariat pok. nr 14).

Termin składania ofert upływa z dniem 19.01.2018 r. o godz. 10.00

                                                                                                                               Zatwierdzam:

                                                                                                                        Burmistrz Miasta Radymna

                                                                                                                             Krzysztof Roman


Dokumenty:

Treść ogłoszenia

wzór formularza ofertowego

wzór umowy

wykaz zrealizowanych usług

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Zawiadomienie o wyborze oferty




data wytworzenia2018-01-10
data udostępnienia2018-01-10
sporządzone przezRoman Krzysztof
opublikowane przezAnna Sobieraj-Łapisz
ilość odwiedzin311
rejestr zmianzobacz »
Urząd Miasta Radymno, Lwowska 20, 37-550 Radymno , tel.: (16) 628-15-89, fax: (16) 628-24-17, radymno@radymno.pl, www.radymno.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@